Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9637
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2609
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs nous
Language català
Date promulgat 1446
City, library, collection, & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 9 núm. 27 | Antic 40; 30
Title(s) in volume Furs de València del lloctinent Joan de Navarra, any 1446
Copied València (regne): Guillem Bernart de Brugada, 1446-07-01
Location in witness ff. i-xv
Title(s) in witness Furs de València del lloctinent Joan de Navarra, any 1446
Incipits & Explicits in witness pream.: [ i] G4ouernant Justicia la cosa publica es donat repos pau e tranquillitat al poble per deu acomanat als Reys e senyors temporals … per la conseruacio dela cosa publica
intitulatio: On nos en Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra Jnfant e Gouernador general Daragoede [sic] Sicilia … del molt alt senyor Rey frare nostre molt honrat
intr.: Informats dela jnnada voluntat quel molt alt poderos e uictorios Rey e senyor don Alfonso per la diuinal gracia gloriosament e digna de memoria … [ iiv] … o per appellacio si expressament en algun fur no ho aurem prouehit e ordenat
rubr.: Del quart e deles penes dela Cort
dispositio: D2eclarant lo fur Si posa o composicio del alt Rey en Jacme posat sots rubrica del quart e deles penes e addent a aquell. Ordenam que si algu haura posat clam … [ xiiij] … sera stada pagada pensio alguna. falco
datatio: F4etes foren les coses demunt dites e publicades dins la casa del Capitol dela Seu de Valencia on la dita Cort se acustuma tenir e celebrar diuendres ques comptaua lo primer dia de Juliol … En lany dela natiuitat de nostre senyor .Mil. Quatrecents. Quaranta Sis. E del Regne del dit senyor çoes de Sicilia deça far Lany dotze e dels altres Regnes Lany. Trenta hun. Presents consentints e atorgants aquelles los damunt dits en lo prohemi dels dits furs contenguts
testimonis: T2estimonis son qui foren presents ales coses dessus dites foren lo venerable pare en christ don Garcia … [ xiiijv] … Gabriel de palomar doctor en leys Consellers dels dits senyors Reys
auten.: S3ignum ✠ Johannjs dei gratia Regis Nauarre Infantis et Gubernatoris generalis Aragonum … Et ad maiorem illorum corroboracionem bulla plumbea dicti domini Regis fecimus eadem Jn pendenti muniri
certificació: Sig ✠ num mej Gujllermj bernardi de brugada dicti dominj regis Aragonum et Sicilie Secretarij eiusque auctem notarij publici per totam terram et dominacionem suam … [ xv] … Jn octaua ljnea hujus clausure Jn quoquj
Note f. xvv en blanc
Record Status Created 2007-10-19
Updated 2012-11-09