Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9632
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2620
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Furs
Language català
Date promulgat 1358
City, library, collection, & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 4 núm. 5 | Antic 2-10; 17B; caja 10
Title(s) in volume Fueros del Rey Don Pedro del año 1358. Pere segon
Copied València (regne): Mateu Adrià, 1358
Location in witness ff. 1ra-6rb
Title(s) in witness Fueros del Rey Don Pedro del año 1358. Pere segon
Incipits & Explicits in witness intitulatio: [ 1ra] [A5] tots sia manifesta cosa. Que com nos en pere per la gracia de deu rey darago … et de Cerdanya
pream.: Cobeeiants [sic] seguir les uies et loables maneres dels altres progenitors … [ 2rb] … Saluant enquant enlos presents furs es aaquells mellorat corregit et declarat
dispositio: [C3]om per occasio deles entricacions les quals posen los iu [f. 2 va] ristes en los pleyts donan diuerses enteniments als furs fundan enterpretan et declaran lenteniment daquells per leys decretals et decrets o gloses daquells sia donada gran materia als litigans de longament pledeiar … [ 5vb] … enlo prohemi dels presents furs nomenats
testimonis: [ 6ra] [F]2foren testimonis ala dita publicatio nostra et consentiment lonrador pare en christ en lop archebisbe de Çaragoça … e molts altres en multitut copiosa
auten.: [E2]t res no meyns [sic] nos en pere rrey damunt dit en testimoni daço en los presents furs fem posar la nostra bulla de plom enpendent
certificació: Seny ✠ al den matheu adria prothonotari tinent los segells del dit senyor … [ 6rb] … et tota curia firmauerunt et jurarunt
References (Most recent first) Diccionari biogràfic (1966-70)
Record Status Created 2007-10-18
Updated 2012-11-09