Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9628
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2614
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre)
Language català
Date celebració 1428
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. ccxxxrb-ccxxxvira
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ ccxxxrb] Incipiunt fori editi per serenissimum dominum regem alfonsum tercium in villa muriueteris publicati in ecclesia maiori nona die decembris anno a natiuitate domini .M.cccc.xxviii
pream.: [S]7I fluctuant condicio humana sots gouern del franc arbitre e souent per cega cobdicia e fragilitat … [ ccxxxira] … saluant en quant en los presents furs nous es a aquells mellorat / corregit / e declarat. Pelegri
tit.: De aduocats e procuradors .R .i.
dispositio: [A]3Quell es dit procurador de secca qui no haura praticat en art de notaria per dos anys / o no sera creat notari … [ ccxxxvira] … lo qual dia lo dit senyor rey licentia la dita cort
datatio: En lany dela natiuitat de nostre senyor .M.CCCC.vint e huyt. E del regne del dit senyor lany .xiij. … Presents consentients e atorgants aquelles los damuntdits tots e sengles en lo prohemi dels presents furs nomenats. Pelegri
testimonis: Testimonis son qui presents foren a les sobredites coses / lo reuerend pare en crist mossen dalmau … e micer ioan mercader batle general del regne de valentia conseller del dit senyor e altres en gran multitud. Pelegri
conf.: Signum [..] Alfonsi dei gracia etcaetera [..] Qui predicta laudamus fir [..] mamus … bulla nostra plumbea fecimus eadem impendenti muniri. Rex Alfonsus
auten.: Sig ✠ num mei jacobi benedicti scrip / [..] toris illustrissimi domini Ara / [..] gonum regis … alijs negocijs arduis occupati predictis interfui eaque in presenti quaterno siue volumine pergameneo a parte etcaetera
Record Status Created 2007-10-16
Updated 2012-11-10