Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9623
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3962
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Pragmàtica contra aquells que combaten albergs amb armes
Language català
Date promulgat 1398-06-27
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. ccxviva-ccxviira
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ ccxviva] Pracmatica regis martini. De combatiments de alberchs. data Cesarauguste .xxvii. die iunii .anno. M.ccc.lxxxxviii.
intitulatio: [N]7Os en Marti per la gratia de deu rey Darago/ de Ualentia de Mallorques/ de Sardenya/ de Corcega … e comte de Barcelona de rossello e de Cerdanya
pream.: Entenents curosament axicom de bon princep e de bon rey se pertany a totes coses qui a sos sotmeses puxen per qualseuol manera aprofitar … [ ccxvivb] … o poder que haja de nos o de nostre primogenit
dispositio: E perço que per temor o impotencia del iniuriat o per altra manera tals coses no romanguen sens punicio: statuim pro [f. ccxviira] uehim e ordenam … [ ccxviira] … En testimoni dela qual cosa manam la present esser feta e ab nostre sagell secret sagellada
datatio: Dada en çaragoça a xxvij. dies de juny en lany dela natiuitat de nostre senyor .M.ccc.noranta huyt. Matias vichecancelarius
notificació: Die martis nona julij anno a natiuitate domini .M.ccc.nonagesimo octauo fuit publicata predicta pracmatica sanctio cum tubis per raymundum artus trompetam ciuitatis valentie
Record Status Created 2007-10-15
Updated 2012-01-28