Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9609
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2619
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Furs
Language català
Date promulgat 1348
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. cxvivb-cxxra
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ cxvivb] Furs feyts en la ciutat de valentia en lo temps dela vnio per lo molt alt senyor rey en Pere .xviii. kalendas februarii. anno domini .M.ccc.xlviii
prol.: [N]7Ostre senyor deu les ordenations e poder del qual han tanta perfectio que son inmutables e sens defalliment … [ cxviiva] … los dits furs antichs e nous e capitols e les addicions dessus dits en lur força e valor saluant en quant en los presents furs nouells es a aquell mellorat corregit e declarat
tit.: De cassacio e anullacio dela vnio de valentia. Ru.i.
dispositio: [C]3Om per occasio de dos priuilegis los quals foren atorgats lun es asaber per lo senyor en Pere rey darago besaui nostre de bona memoria … [ cxxra] … dels sdeueniments empero tantsolament dela dita cort del offici de justiciat de cinquanta solidos: docents solidos reals de valencia .H. cancelarius
tit.: Dela terça publicatio. .iii.
conf.: [L]3os quals dos furs pus prop dits foren fets e publicats lo dia e any damunt pus prop dits presents / consintents / atorgants / e jurants en lo dit capitol dels preicadors … official dela plana de borriana procurador del honrat pare en crist en jacme bisbe de Tortosa etcaetera prout superius nominantur
testimonis: E foren presents testimonis ala dita publicatio lo noble en Bernat de cabrera … e a corroboratio de aquelles fem posar en los presents furs nostra bolla de plom pendent
auten.: Seny [..] al den matheu adria scriua [..] secretari del dit senyor rey [..] e per auctoritat real notari publich per tota la terra e senyoria sua: … qui ales coses damuntdites fo present e aquelles feu scriure ab ras e smenat etcaetera
Record Status Created 2007-10-10
Updated 2012-01-28