Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9606
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1023
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó. Furs nous de la cort general de València
Language català
Date promulgat 1329
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. xciiiva-xciiiirb
Incipits & Explicits in witness tit.: [ xciiiva] Publicatio secunda
intr.: [E]3Napres dimecres que hom comptaue quarto idus januarij del any de nostre senyor mil trecents vint e nou … Encara foren altra vegada publicats los dits furs nous per la rao dauall contenguda e es segons ques segueix
intitulatio: [N]3Os namfos per la gracia de deu rey darago/de valencia/de sardenya/e de corsega/e compte de barcanona
prol.: Sguardants que en la cort present per nos en la ciutat de valencia celebrada:fo donat vn capitol per prelats /richs homens / cauallers generosos / ciutadans / e prohomens … ab consentiment e voluntat deles dites vniuersitats de burriana e de vila real e dels dits sindichs lurs
dispositio: Atorgam / ordenam / e stablim /per lo present fur que les dites viles de burriana e de vila real ab tots lurs termens e tots los habitadors daquelles … [ xciiivb] … los dits furs los foren altra vegada lests e publicats en lo present dia de huy e fermats per los dauall scrits:e iurats per aquells
conf.: [F]3Etes e publicades foren les coses damuntdites en la dita sgleya lo dia e any sobredits presents consistents tots los dessus dits nomenats en lo prohemi dels furs nous … [ xciiiira] … qui les dites coses atorgaren loaren fermaren e juraren
certificació: [T]3Estimonis son qui foren presents a les coses damuntdites los nobles en pedro de luna/ en ramon de ribelles … e molts daltres en gran multitud
conf.: Signum ✠ Alfonsi dei gracia regis aragonum / valencie / sardinie / et corsice / ac comitis barchinone … Qui predicta firmamus et juramus presentibus testibus supradictis. Subscripto ja
auten.: Sig ✠ num mei bonanati de petra dicti domini regis notarii … [ xciiiirb] … Et est sciendum quod in dictis foris antiquis sunt duo libri etcaetera
Record Status Created 2007-10-09
Updated 2012-11-10