Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 95
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1064
Confraria de Madona Santa Maria dels clergues confrares. Capítols de la Confraria de Santa Maria dels clergues de Sant Mateu
Language català
Date escrit 1301 [?] - 1345-01-28 ad quem
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 453
Title(s) in volume Capitols de la confraria de madona sancta maria dels clergues confrares de la vila de sent matheu
Copied 1340 ca. - 1345 ad quem (M. Betí)
Location in witness ff. 2-22v
Title(s) in witness Capitols de la confraria de madona sancta maria dels clergues confrares de la vila de sent matheu
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 2] Aci comencen los capitols dela confraria de madona [sanc]ta Maria dels clergues confrares dela vila de sent Matheu. Sancti spiritus adsit nobis gracia Amen
acc.: V2iri venerabiles saçerdotes dei … [ 4] … capitula inferius annotamus
índex: Primo ordinetur … [ 4v] … monendis corrigendis e poniendis
rubr.: [ 5] En nom del pare e del fill e del sant spirit Amen
text: C2om segons doctrina del saluador nostre ihesu christ. Cascu aie aretre compte deles obres de misericordia … [ 22v] … E alli per tots temps regnar e dauant deu gloriosament estar
epíleg: Quod meritis et precibus beate Marie uirginis … per infinita secula seculorum Amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28