Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9599
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3773
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya
Language català
Date promulgat 1481
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10-VI-26
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Rafael Dauder, 1518-05-06
Location in witness ff. xcviiivb-cvr
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ xcviiiva] Capitols e ordinacions no|uellament fetes per la cort general del | principat de Cathalunya:quis ce=|lebra en lo capitol dela Seu de Barçe=|lona a vuyt dies del mes de Octubre | del any mil quatre cents e vuytanta .j. | sobre los drets del general: ço es de les | entrades e exides
pream.: E8N nom de | deu e dela glori|osa verge mare | sua madona san|ta Maria … quant seran tots obe=|diencia dela magestat del senyor Rey | per los deputats en e per la forma que | per lo passat era acostumat.
tit.: Lo ques deu pagar de to|tes robes exceptades les dauall espe=cificades.
text: P6Rimerament:que totes ro=|bes:e mercaderies qui entren | ho hisquen en .o. del dit prin|cipat de Catalunya per | mar:ho per terra:ho per aygua dolça … que la cort del | present principat ho en absencia de a=|quella los deputats e oydors de com|ptes del dit general qui ara son: ho per| auant seran:puixen aquelles declarar | corregir esmenar e interpretar aytan=|tes vegades com necessari sera: e a ells sia ben vist. Laus deo.
colofó: [ cvr] Alahor y gloria de nostre senyor | deu: e dela gloriosa e humil verge Maria mare sua senyora | nostra. Fonch emprimida e acabada la present obra. Jntitu|lada. Consolat de mar : qui tracta : dels actes maritims : e | mercantiuols : e deles ordinacions e drets del general : de=|les entrades e exides : del principat de Cathalunya. | A despeses de Rapahel Dauder librer. Estam=|pats en Barçelona per Mestre Johan | Rosembach alemany. A sis del mes de | Maig en lany del part dela verge | Maria .Mil.D.xviij. | Deo gracias. | [Marca de l'impressor]
Record Status Created 2007-09-20
Updated 2018-04-03