Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9592
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10584
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date promulgat 1417 - 1418
City, library, collection, & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 654
Copied 1418 a quo - 1500
Location in witness ff. 113-126 (mod.)
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 113] Començen los furs ordinats e fets per lo senyor Rey Nalfons lo terç enles Corts generals celebrades als habitadors del Regne en la Ciutat de valencia les quals foren Jndites al vint seten dia dabril del any dela Natiuitat de nostre senyor Mil cccc deeset e foren finades a vint dos de Març del any apres seguent
pream.: [e]4nles coses creades enla diuersitat de lur specie es coneguda la marauellosa potencia de deu creador daquelles … e doctrina de saludable carrera sens la qual no pot a felicitat peruenjr
intitulatio: Per que nos Nalfonso per la gracia de deu Rey Darago de Sicilia … Comte de Rossello e de Cerdanya
dispositio: Considerants attentament quela diujnal prouidencia ha nos proposats a regiment de tants pobles … [ 114v] … Saluant enquant enlos presents furs nous es aaquells millorat corregit e declarat de funes vicecancellarius
rubr.: De restitucio dels menors
dispositio: Declarants lo fur antich e final posat sots la present Rubrica lo Capitol qui comença Si menor de vint anys sera enganat en algun contracte … [ 125v] … e compreses ans romanguen en sa força e valor. de funes vicecancellarius
datatio: Ffetes foren les coses damunt dites e publicades djns lo Monestir dels frares prehicadors de la Ciutat de valencia enla casa del Capitol daquell on la dita cort sacostuma tenjr e celebrar Dimarts ques comptaua vint e dos dies de Març … en lany dela Nativitat de nostre senyor Mil cccc dehuyt E del Regne del dit senyor lany Terç presents consentints e atorgants aquelles los damunt dits tots e sengles en lo prohemj dels presents furs nomenats. de funes vicecancellarius
testimonis: Testimonjs son qui presents foren a les sobre dites coses lo Reuerent pare en christ mossen Guerau alamany … Consellers del dit senyor e altres en gran multitud
auten.: Signum ✠ Alffonsi dei gratia Regis Aragonum Sicilie … [ 126] … Et ad jllorum majorem corroboracionem bulla nostra plumbea fecimus eadem jmpedenti [sic] munjri Rex alfonsus
certificació: Sig ✠ num mei Petri ram prothonotari dominj Regis predicti notarij publici … jn prima plana primum folij Tortosa etcaetera
Record Status Created 2007-09-06
Updated 2012-11-09