Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 958
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1710
Ramon Llull. Coment del dictat
Language català
Date escrit 1299
City, library, collection, & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/103
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-19
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1] ihesus
rubr.: A conexer deus en lo mon | Començal dictat de Ramon
pream.: A çeyls qui diuen que prouar | Hom no pot la fe nj donar | Nuyl necessarj argument | Volem donar ensenyament | De set articles principals | Los quals per raho \ns/ naturals | Prouam per nous cumencaments | Quj mostren jncoueniens | Esser en deu sens vnjtat | Sens trinjtat sens encarnat | Encara volem demostrar
rubr.: [ 1v] De la esposicio dels comencaments dest dictat
text: Com cascuna proposicio dest dictat sia possada en .ij. ve \r/ ssets declaram la per ço que sia entes ço que la proposicio segnifica … [ 19] … en est mon e en laltre segons la ffin a que deus ha creat lo mon
colofó: Ffinit es aquest coment qui es del dictat qui en ell se conte e es finit en la ciutat de barchelona / en lany de M cclxxxxviiij dela encarnacio de ihesu christ En la guarda del qual comana est coment / e dictat que ell lo montiplich assi conexer e amar en lo mon per ço que en lo mon sia molt amat / a que molt home ne pusca esser saluat / Siempero en est coment hauem en res errat contra la sant ffe christiana sots metem ell / ala correccio dela santa esgleya Romana car no hauem errat scientalment / E sia donada gloria e laor a nostre senyor deus amen
text: Mostrat auem per gran raso | que sia resurrectio | A honor del sant Sperit | Comensa e fenj son scrit | Ramon en uinen de paris | El comana a sen loys | E al molt noble rey darago | Jacme en len carnation | de .M.CC.XC. nou
Condition incomplet
Note en relació a l'edició que Galmés fa del Coment, manca la inserció dels vv. 15-40 del Dictat de Ramon. Una mà posterior també insereix altres versos que Galmés no edita, però que transcriu en nota a les pp. 295, 304, 314, 319 i 324. No es pot llegir bé el final del text preliminar, perquè el primer foli s'ha conservat en estat fragmentari. Els versos que segueixen al colofó estan copiats en lletra posterior; al verso del foli 19 també hi ha una anotació del s. XVI
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28