Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9514
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1748
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date promulgat 1403
City, library, collection, & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 5, núm. 16 | Antic Caja 5, núm. 23; 51
Copied València (regne): Ramon de Cumbis, 1403-09-28
Location in witness ff. 1-4v
Incipits & Explicits in witness intitulatio: [ 1] N5Os Martinus dei gratia Rex Aragonum Valencie Maioricum Sardinie … et Ceritanie
intr.: Ad supplicacionem curie generalis Regni Valencie nobis inde factam facimus per actum Curie foros et ordinaciones sequentes
pream.: Statuim e ordenam que officis alcuns de Regne de Valencia axi com batlies alcaydies loctinencies de Gouernacions e altres qualseuol no sien per nos ne nostres successors ne primogeniz nostres o daquells donats atorgats o comanats … dels officis de Gouernacio e batlia en la força e valor que vuy son e que per lo present noy sia en res derogat. Domenicus masco .S.
dispositio: P2er lo present fur nou cassam Jrritam e anullam tot e qualseuol dret de borregatge volents e ordenants que daci auant en lo Regne de Valencia no sia exigit colliz ne leuat directament o indirecta lo dit dret de borregatge … [ 4] … E lo general les rendes de algezira e lo segon any vos senyor prengats les rendes dalgezira e lo general o los diputats per al dit quitament les rendes de Morella e ses aldees en paga e satisfaccio deles pensions jnteresses e messions dels carregaments dels dits censals e violarjs. E axi jnterpauladament sia seguit per los dits sis anys
conf.: Q3uiquidem fori seu ordinaciones prouisiones ac capitula … de nostri mandato bulla nostra plumbea fuit hic apposita jn pendenti. Dominicus masco
auten.: Sig ✠ num mej Raymundi de cumbis diicti dominj Regis prothonotarius … [ 4v] … pagjne iiij folij celebrabat. Rex Martinus
Record Status Created 2007-06-25
Updated 2012-11-09