Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9513
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1748
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date promulgat 1403
City, library, collection, & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 5, núm. 13 | Antic Caja 5, núm. 20; caja 5 núm. 30; 31
Copied València (regne): Ramon de Cumbis, 1403-09-28
Location in witness ff. iii-33
Incipits & Explicits in witness acc.: [ iii] [T]6Ots los actes humanals aytant com mes se acosten per simjlitut o semblança a nostre senyor deu qui es sobira … gitar tots mals djuisions e turbacions de son Regne e posar los bons en pau e tranquille repos
intitulatio: Perço Nos en Marti per la gracia de deu Rey darago de Valencie … de Rossello e de Cerdanya
pream.: Cobeiants segons nostra fragilitat humanal Resemblar a nostre senyor deu … [ iiii] … Romanjnts los dits furs antichs addicions de aquells e nous en lur força e valor saluant en quant en los presents furs nous es aaquells mjllorat corregit e declarat. dominicus masco
rubr.: del quart e deles penes dela Cord [sic]
dispositio: Declarants corregints e mjllorants los prijuegis e furs qui puxen hauer loch en proces de condempnacio de pena de quart Ordenam quel terme de deu dies donador al condempnat a pagar … [ 31v] … E aço sia axi matex atorgat als habitadors dela Ciutat e Regne de Mallorques e de les Jlles a aquell adjacents. E quedaço senyor vos placia fer constitucio general e perpetual bona e larga. Plau al senyor Rey. Dominicus masco.
conf.: Ffetes foren les coses damunt dites e publicades dins lo palau Reyal dela Ciutat de Valencie … atorgants aquelles los damunt dits tots e sengles en lo prohemi dels dits furs nomenats
testimonis: Testimonis son qui foren presents ales coses damunt dites los nobles … [ 32] … consellers del dit senyor Rey e molts daltres en gran multitut
auten.: Signum ✠ Martini dei gratia Regis Aragonum … corroboracionem bulla nostra plumbea fecimus eadem jn pendenti muniri. Rex Martinus.
certificació: Sig ✠ num Raymundi de cumbis dicti dominj Regis prothonotarius … [ 33] … pagine presentis clausure Jncipientis
Record Status Created 2007-06-22
Updated 2012-11-09