Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9385
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10370
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Faciet judiciam et justiciam in terra”
Language català
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
City, library, collection, & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 277 | Antic 279
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 79v-[?]
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 79v] feria iia de deffunctis
tema: faciet judiciam et justiciam in terra (verbum istud originaliter in libro jere. prophe. cao xxiiio et recitative in epistola currentis dominice)
acc.: segons la missa dita per les animes de purgatori semblanment sera lo sermo de les condicions de les animes que passen de aquest mon … e per ço que sie acceptable a nostre senyor deus e meritable a nosaltres e profitable a les animes de purgatori ab gran reverencia saludarem la mare de deu dient-li ave maria
text: entre totes les coses que mouen lo cor de la creatura humana en aquest mon per a corregir peccats es lo pensament del juhi de deu e tant com es pus verdader en pensar-hi tant aytal creatura se llunya mes de peccats e viu ab temor de deu … he senyor yo veyg en aquest mon que hun scuder si serveix a hun cavaller gran temps e per hun deffalliment entre en la preso etc veus per quinya manera la terra e purgatori es elegit a nosaltres a purgar nostres peccats
Record Status Created 2007-05-07
Updated 2012-02-14