Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 92
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1061
Desconegut. Al jorn del judici
Language català
Date escrit 1332 a quo
City, library, collection, & call number Girona: Arxiu Capitular, Carbonell 69 | Antic Arm I-Est.III-22-69 | Antic 950
Copied Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, Francesc Carbonell, 1473 - 1507
Location in witness f. cclxviira-rb
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ cclxvii] Altres cobles del judici
text: [ cclxviira] Lo jorn del judici | Parra qui haura fet seruici | Vn rey vendra perpetual … [ cclxviirb] … Deuotament a deu pregau | De cor ab gran deuocio | Quens aport a saluacio
Condition incomplet
Poetic Form cobles
Poetic Stanza 1 x 2, 13 x 4
Note els vv. 3-10, 19-22, 15-18, 31-34, 39-42, 47-50 de la versió C de Baucells i Reig es corresponen a les quartetes 1-3, 8-10 i 13 d'aquest testimoni. Transcrivim a continuació les quartetes 4-7 i 11-12: “[4] Les steles salteraran | E del cel caure monstraran | la luna no dara claror | Ans monstrara molt gran negror | [5] Los arbres suaran de sanch | Vn semblant cas no fonch vist hanch | Tot lo mon sera en tristor | Noy haura negu qui no plor | [6] La mar molt alt sen puiara | E prestament se baxara | Los peys sentran forment cridar | E los homens molt entristar | [7] Los homens qui prop mar seran | A les muntanyes fugiran | Hiran cridant molt congoxats | Semblaran folls e / desolats | [11] Vna gran trompa sonara | Quels morts / e vius despartara | E manara generalment | A tots ques leuen prestament | [12] Lo fill de deu a qui sera | A tots les plagues mostrara | Als bons dara vidaternal | Als mals infern perpetual”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-10-29