Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9255
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10260
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Obsecro vos ne deficiatis in tribulationibus”
Language català
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
City, library, collection, & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 | Antic cclxxx
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 156v-157v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 156v] fferia va
tema: Obsercro uos ne deficiatis in tribulationibus habetur uerbum istud originaliter ad ephe. iijo cao et recitative jn epistula currentis domince
acc.: En aquesta preycacio present segons requer lo tema proposat yo vull declarar los bens vtilitats e profits que nosaltres hauem per les tribulacions affanys dolors e aduersitats en aquest mon pens que sera materia molt profitosa anosaltres etc. Ave etc.
text: Obsecro etc. libro et capitulo sicut ante. Per declaracio de aquesta paraula proposada e jntroductio dela materia sapiats que aquesta vida del mon tota esta entremesclada entre bens e mals … [ 157v] … E donchs si tant gran bens fan ideo obsecro vos ne deficiatis in tribulationibus prech uos Recurre supra jn fine sermonjs octabarum nativitatis sancte marie ubi tale signum est
Note al final del text hi ha un signe de remissió a una altra part del volum
Record Status Created 2007-04-27
Updated 2012-01-28