Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9248
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10252
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Memoria mea in generacione saeculorum”
Language català
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
City, library, collection, & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 | Antic cclxxx
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 122v-125v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 122v] Jn octaua nativitatis beate marie
tema: Memoria mea jn generacione seculorum verbum jstud habetur originaliter jn libro ecclesiastici cao xxiiijo et recitatum est statim jn epistula hodierna
acc.: En lo començament de aquest sermo per ço que la gracia djujnal sie ab nosaltres humjlment saludarem etc. aue etc.
text: Aquesta paraula proposada es paraula de la uerge maria dela qual fem octaua e diu axi la mja memoria es significada en lo principi del mon … [ 125v] … e per ço sera lo setgle perpetual. e de aquest parla deus regnum tuum regnum omnjum seculorum etc. Aquest regne sera fi de tots los altres setgles etc.
Note entre els ff. cxxv i cxxvi hi ha tres folis en blanc
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2012-01-28