Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9242
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10246
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Ego quasi vitis fructificavi”
Language català
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
City, library, collection, & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 | Antic cclxxx
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 91v-99
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 91v] Sermo nativitatis uirginis Marie
tema: Ego quasi vitis fructificauj habetur verbum istud originaliter jn libro ecclesiastici cao xxiiijo et recitatum est statim jn epistula hodierna
acc.: Ja sabets bona gent com huy es la festa e solemnjtat molt excellent e notable dela nativitat dela gloriosa humjl uerge maria … mas primerament ans que entrem en la materia deuotament ab les testes jncljnades e no moure per no fer rumor saludarem la uerges maria dientlj aue maria etc.
text: ego quasi vitis fructificavi libro et capitulo sicut dixi. [f. lxxxxij] Per declaracio de aquesta paraula proposada e venjr ala materia que vos vull preycar sapiats quen doctrina es e conclusio en la santa scriptura certa e verdadera que tot lo be que ha la creatura humanal de merits … [ 99] … seruats la castedat no mesclarse ab daltres gran peccat es e noy toquets corns ne façats altres escarns. Honorabile connubium ad ebre. ultimo cao e veus lo sermo complit
Note segueix una rúbrica sense sermó: “fferia vja. de fine mundi”
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2012-02-14