Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9239
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10243
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Decem mundati sunt. Et novem ubi sunt?”
Language català
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
City, library, collection, & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 | Antic cclxxx
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 76v-81v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 76v] feria ij.
tema: Decem mundati sunt et nouem ubi sunt Habetur uerbum istud originaliter luc. xvijo. et recitative in euangelio currentis dominjce
acc.: Costuma es santa e antiga en lorde de mossenyer sent Domingo que entre los altres anjuersaris que fan apres les octaues de sent Agosti per tot lo mon se fa offici per les anjmes deffuntes … e es materia molt profitosa e necessaria de saber a quiscu per auisament hon van mas no obljdem la uerge maria etc.
text: Decem mundati sunt etc. euangelio et capitulo sicut dixi. Per declaracio de aquesta paraula preposada sapiats que les animes de homens que passen de aquesta uida per mort corporal son en dues maneres o condicions … [ 81v] … e veus aci decem mundati sunt et nouem ubi sunt jn jnferno positi sunt. Ara sabets lestament deles anjmes quan jxen de aquest mon hon ne van placie a nostre senyor deus
Note entre els ff. lxxxj i lxxxij hi ha un full en blanc sense numerar
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2012-01-28