Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results



ID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9236
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10240
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Diliges proximum tuum sicut te ipsum”
Language català
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
City, library, collection, & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 | Antic cclxxx
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 61-67
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 61] fferia iija
tema: Diliges proximum tuum sicut te ipsum verbum istud habetur originaliter lu xo cao et recitatur jn euangelio currentis dominjce
acc.: En lo sermo de hjr yo vos preyqui dela amor de deu e ara per orde ve a declarar dela amor del proysme com nos deuem amar e ab qujnya [sic] dilectio pens que sera materia molt profitosa etc aue maria etc.
text: Diliges etc. Aquesta paraula proposada es doctrina de ihesu christ en la qual nos done regla de com deuem amar nostre proisme e diu axi amaras lo teu proisme axi com tu matex … [ 67] … e axi o deuets fer vosaltres Sent pau apostol se llogaue a cosir en la Ciutat de corinto e veus aci la amor de proisme ideo dilectio sine simulacione ad. Romanus. xijo cao ideo dicit tema diliges etc.
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2012-01-28