Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 890
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1639
Titus Livius. Dècades de Livi
Language català
Date traduït 1383 [?]
City, library, collection, & call number London: The British Library, Harley 4893 | Antic A | 2603 (en una etiqueta de paper al capdemunt del llom)
Copied 1391 - 1410
Location in witness ff. i-iiij prel. + ira-ccxljra (fol. ant.)
ff. 2ra-254ra (fol. mod.)
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ i prel. fol. ant.; 2 fol. mod.] A3quest es lo Capitol dela decla|racio dels mots quj no han | gens de propri françes. ho | quj altrament han mester dela decla|racio ho de la translacio de Titus liuius
text: A3quest es lo Capitol dela decla|racio dels mots quj no han | gens de propri françes. ho | quj altrament han mester dela decla|racio ho de la translacio de Titus liuius. [inc. text] A7ugur auguraments | Jnauguracions aus|pçe auspique. Son | mots pertanyents en | diuinacions fetes en | [C subpuntuada] cants o en moui|ments de Oçells … [ iiiirb prel. fol. ant.; 5rb fol. mod.] … e per aço foren ells ordonats. e | foren appellats veliçes per lur velocitat | e per lur leugeria
dedic.: [ ira; 6ra fol. mod.] A13l prinçep de molt gran exellencia Johan Rey de fransa. per la diuinal gracia ffrare Pere bertor son petit seruidor. Prior a present de sent Aloy de Paris \ab/ tota humil reuerencia e subiectio … [ ivb fol. ant.; 6vb fol. mod.] … A15l prinçep | de molt | gran e|xellen|cia Joh|an Rey | de fran|sa. per la | diuinal | gracia | ffrare | Pere | bertor | son petit seruidor. Prior a present de | sent Aloy de Paris ab [interliniat] tota humil reu|erencia e subiectio ¶ Aço es tot çert mo|lt sobiran senyor quae tots excellents | princeps de tot en cant com ell ha lo | engemy pus clar
rubr.: ¶ Si aquest Titus Liuius fo en los temps | de les Bataylles de Tullj vltra de Julj | e pompey quj faeren molt de mal | de les quals guerres no parla gens | de les antigues.
prol.: [ iira fol. ant.; 7ra fol. mod.] ¶ L3es coses donques quels pohets | dien esser stades abans que | Roma fos fundada. les quals | son stades mes donades per coses e [interliniat] manera | verdaderament fetes … [ iirb fol. ant.; 7rb fol. mod.] … axi com los poetes han acostumat | de fer que [inteliniat] ales coses començades ells volen | donar larchs e prosperats creximents.
acc.: ¶ Com Eneas vench en ytalia. e com fonch | Rey. e sos hereus apres ell
text: E3n lo començament donques | fon cosa assats notoria que Troya | fo presa e destruhida / Cruelmemt | foren tractats los Troyans. per los grechs … [ ccxljra fol. ant.; 245ra fol. mod.] … los Priuernates pillaren | e guastaren per diuerses corragudes | Eria. Ceria e Norla Colupmnes | Romanes
colofó: Açi acabe lo .vije. libre de la primera | Decade de Titus Liuius
Condition incomplet
References (Most recent first) Tractat a: Wittlin (1963-68), “La traducció catalana anònima de les 'Històries Romanes I-VII' de Titus Livi”, Estudis Romànics 13:277-315
Note El f. iiiiv antic és en blanc.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-09-09