Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 875
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1631
Flavius Josephus. Antiquitats judàiques
Language català
Date traduït 1408 a.
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1-V-1
Imprint Barcelona: Nicholas Spindeler para Joan Sa Coma, Andreu Mir, 1482-04-01
Location in witness ff. 1v-425
Incipits & Explicits in witness tit.: [ 1v] Joseph en lo libre deles antiquitats iudaycas
rubr.: Comença lo prolech de sant Hieronim sobre lo Joseph en lo libre deles Antiguitats iudaycas
prol.: [i]4 Osep fill de Mathia sacerdot de Hierusalem pres per Vespesia Emperador Roma lexat ab son fill Tito venint a Roma presenta .vii. libres dela iudayca captiuitat als Emperadors … [ 4r] … Girar me donchs ala narracio dels dits e dels fets primerament remembrant ço que dela creacio del mon dix Moyses: les quals coses trobi scrites axi en los seus libres
índex: [ 4v] Taula del primer libre. Com deu diuisi la materia del mon sens forma apparellant la edificacio del mon … Com Jacob esser fet molt rich de bens temporals e fills: tornassen a la sua patria .c.xiii.
tit.: [ 4v] Libre de Joseph deles hystories dela iudayca antiquitat
rubr.: [ 4v] [c]Omença lo primer libre de Joseph deles hystories dela iudayca antiquitat: lo qual conte temps de .iii.M.cc.Lvi. anys. E primer dela constitucio del mon e del orde dels elements
text: [ 5r] [e]N LO començament crea Deu lo cel e la terra. Mas com la terra no vingues a vistes: e fos cuberta dela profunditat de tenebres … [ 424v] … Totes les altres coses que han soffertes los Jueus trobaran en lo libre que he fet deles batalles dels Jueus: e aci yo vull posar terme e fi
epíleg: [c]Onte aquella obra la tradicio de la primera natiuitat del home fins al .x. any del immperi e senyoria de Nero … [ 425] … E he proposat scriure e vosaltres les nostres sectes ço es a saber dels iueus en quatre libres de deu e dela sua substancia e deles leys: e perque segons aquelles poden algunes coses esser honor
colofó: Acaba la ystoria del elegantissim Joseph en lo libre deles antiquitats … La qual obra es stada empremtada per lonrat mestre Nicholau Spindaler empremptador e habitant en la ciutat de Barcelona per voluntat dels honorables NAndreu mir notari de Barcelona e Johan çacoma librari conciutadans dela dita ciutat: e pregaries dels quals es la present obra corregida lo millor ha pogut per frare Pere Lopis entrels menors lo menor e indigne professor en la sacra theologica facultat. e lo primer de Abril acaba any dela incarnacio del fill de deu e saluador nostre Jesus. M.cccc.Lxxxii. Deo gratias
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28