Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 8745
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5087
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Privilegis i capítols del col·legi de la Mercaderia de Mallorca
Language català
Date promulgat 1409
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca del Monestir de Santa Maria la Real, Privilegis, BB-II-376 | Antic BB-SC-4-14; BB-SL
Copied 1409 - 1417 (part més antiga)
1409 (fitxa inserta en el llibre)
Location in witness pp. 1-14
Incipits & Explicits in witness intitulatio: [ 1] N5Os Martinus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
intr.: Considerantes per dilectum nostrum Arnaldum albertim … oblata capitula que secuntur
pream.: E2n nom de Jhesu christ. Capitols concordats entre los Jurats del Regne de Mallorques e consell secret lur als quals es stat remes [p. 2] per lo general consell del dit Regne … pagar ajudes de gra e altres deutes necessaries e vrgents dela dita vniuersitat
dispositio: P2Rimerament quels Jurats axi en noms propis com axi con a Sindichs constituits per lo general consell e molts notables singulars de la Ciutat e Regne de Mallorques constituhiran e substituhiran Sindichs e procuradors lurs … [ 10] … dels dits nouells pobladors no eren tenguts o obligats al dit senyor Rey o ales dites persones habitants enla dita Jslla [sic] de Mallorques. Plau al senyor rey
nota: Jtem que per lo molt alt senyor Rey sian fermats atorgats loats e autorizats los dits Capitols [p. 11] plau al senyor Rey. Tenore presentis carte nostre … [ 12] … hanc fieri iussimus sigillo maiestatis nostre impendenti munitam
datatio: Dat Barchinone Vicesima tercia die Marcij. Anno anatiuitate domini Millesimo Quadringentesimo [p. 13] Nono. Regnique nostri Quarto decimo
conf.: Signum ✠ Martini dei gratia Regis … Rex Martinus
testimonis: Testes sunt Johannes comes Cardone … et Camerlengi
certificació: Sig ✠ num mei bartholomei gras jam dicti dominj Regis Scriptoris … [ 14] … xlj propicis
Record Status Created 2006-02-28
Updated 2012-11-10