Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 8744
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2880
Orde de les Clarisses. Regla de santa Clara
Language català
Date escrit 1263
City, library, collection, & call number Barcelona: Arxiu del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, núm. 24 Armari XVIII
Copied 1351 [?] - 1450 [?]
Location in witness ff. I guarda cautiva + 1-[?]
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ I guarda] Aquest llibre es del convent de les dones sors menors del honrat Monestir de Santa Maria de Pedralba e es asi la regla lur escrita en lati e en romanç
pream.: [ 1] En lan de Nostre Senyor Jhesucirs M CCC XX VII en lo dia de la invencio de la Senta Creu de mayg que fo la doncs en dicmenge lo molt alt senyor en Jacme rey darago e la molt alta senyora dona Elysen … aquestes dues son legues e van defora. La gracia de deu sie ab eyles amen
tit.: Comença la regla de les sors de lorde de santa clara
intr.: Totes aqueles les quals reebre volran e tenir la religio nostra lexada la vanitat del segue … viuen en obediencia e sens propi e en castitat e sots clausura
tit.: Que les sors en lo monestir estien continuament tancades
text: Tots temps de lur vida les professes aquesta vida sien tengudes fermament estar tancades dins el mur deputat o ordonat a la clausura dins del monestir … E si alcu ayso presumia assayar sapia que encorrera la indignacio de Deu tot poderos e de sent Pere e de sent Pau apostols seus
datatio: Dada a Urbevet en lo quinzen die ans de les kalendes de noembre en lo tercer an del nostre bisbat
colofó: Finito libro sit laus et gloria Christo. Explicit regula sororum Sancte Clare
Record Status Created 2006-02-04
Updated 2007-07-05