Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results



ID no. of Specific Copy

BITECA cnum 861
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1619
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Cort (València)
Language català
Date celebració 1301
City, library, collection, & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.4 | Antic I.F.18
Copied 1381 - 1400
Location in witness ff. 145va-147ra
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 145va] Ordinaciones Curiarum super personis barchinone. Capitula facta super salarijs judicum aduocatorum ac etiam arbitrorum existente vicario Petro Arnaldo de ceruaria in Ciuitate barchinone Anno dominj. Millessimo. CCC. Primo
salutatio: I4Acobus dei gracia Rex aragonum … Salutem et dileccionem
intr.: litteris ec capitulis infrascriptis a vobis petro Arnaldo de ceruaria vicario … quorum capitulorum tenor talis est. Ordinaciones
pream.: A2quests ordonamens daual fets han tractats e ordonats en Petro Arnaldo de ceruera veguer de barcelona … sia feta la sua volentat axi com aell placia
rubr.: De examinacione aduocatorum
dispositio: Primerament ordonarem que tots los auocats sien examinats e que negun no gos auocar qui no sia examinat … [ 147ra] … E qui les dites coses jurar no uolra no sia reebut en les dites corts aiutgar ne auocar tro que haya jurat. Atorga ho lo senyor Rey e uol e mana que aço e totes les altres coses damunt dites sien tengudes e fermament obseruades
execució: Jgitur cum sit … jurium executor
datatio: Datum valentiae .xiiij. kalendas Madij Anno dominj .Mo.ccc. primo
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28