Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 8607
Format llibre. ref. sec.. imprés
Title Diccionari de la literatura catalana
Associated persons Àlex Broch i Huesa (Dir.)
Place / Publisher Barcelona: Enciclopèdia Catalana
Date / Location 2008: 1242
Held by Barcelona: Biblioteca de treball
Source of Data for Persons bioid 2650 Bartomeu Salvador, Doctor en lleis
bioid 2618 Berenguer de Cardona, notari (1422 ante quem)
bioid 1051 Bernardí de Vallmanya (Floruit 1495 - 1474)
bioid 1100 Francí de Castellví (Mossèn), Baró Benimuslem
bioid 1204 Genís Fira, clergue secular (1450 ca. - 1414)
bioid 1895 Joan Verdanxa, notari
bioid 2641 Joan de Nàjera, Prevere València [1456]
bioid 2649 Joan de Sant Climent, poeta
bioid 2628 Llorenç Diamant, copista
bioid 2620 Lluís Català, poeta
bioid 1046 Miquel Peres (Naixement València 1455)
bioid 2642 Pere Peres, notari
Record Status Created 2023-07-04
Updated