Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 8589
Format llibre. edició. imprés
Title Paula, Eustòquia i la duquessa de Gandia: traduccions antigues d'obres de Sant Jeroni sobre comportament femení
Associated persons Tomàs Martínez Romero (Ed.)
Series Biblioteca Sanchis Guarner, 98
Place / Publisher Alacant - Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana - Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Date / Location 2022: 271
Held by Barcelona: Biblioteca de treball LSR
Source of Data for Works texid 1943 Hieronymus, Epístola de sant Jeroni a santa Eustoxi (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 4064 Hieronymus… Lletra tramesa al papa Damas per sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1390 [?] - 1400 [?]
texid 1863 Pseudo-Hieronymus… Vida de Santa Paula (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1500
Source of Data for Witnesses cnum 1390 MS: Hieronymus, Epístola de sant Jeroni a santa Eustoxi (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]. Tarragona: Pública, Santes Creus 49, 1391 - 1410
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1150 MS: Tarragona: Pública, Santes Creus 49. 1391 - 1410. Gregorius I, Papa, Diàlegs (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300.
Record Status Created 2022-12-11
Updated