Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 8581
Format llibre. edició. imprés
Title Bestiari medieval
Associated persons Llúcia Martín Pascual (Ed.)
Series Biblioteca Barcino, 15
Place / Publisher Barcelona: Editorial Barcino
Date / Location 2022: 212
Held by Barcelona: Biblioteca de treball
Source of Data for Witnesses cnum 508 MS: Desconegut, De natures de bèsties i d'ocells (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 75, 1461 a quo - 1500
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1354 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 87. 1501 [?] - 1550 [?]. Desconegut, Bestiari (tr. Desconegut), escrit 1350 - 1400.
manid 1950 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 310/5. Ripoll:, 1376 - 1425. Desconegut, De natures de bèsties i d'ocells (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400.
manid 1199 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 75. 1461 a quo - 1500. Desconegut… Disputa del bisbe de Jaen contra los jueus sobre la fe catholica, escrit 1297 ca.
manid 1058 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 228, núm. inventari 8531. 1400 ca. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Vida de sant Jaume (tr. Desconegut), traduït 1260 - 1272.
Record Status Created 2022-09-14
Updated