Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 855
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1613
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Corts. Ordenacions sobre l'abreviació dels plets i altres disposicions relatives a l'aplicació de la justícia
Language català
Date promulgat 1301-04-19
City, library, collection, & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, c.II.16 | Antic ç.II.16 | Antic II.G.18; V.I.7
Title(s) in volume De causis sive littibus breviandis
Copied Barcelona [?]: 1351 - 1400
1501 - 1550 [?] (cartes transcrites en espais en blanc del manuscrit)
Location in witness ff. 142-146v (fol. moderna)
ff. cliii-clxi (fol. antiga)
Title(s) in witness De causis sive littibus breviandis
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 142] De causis siue litibus breuiandis
intitulatio: I3acobus dei gratia Rex Aragonum … ac Comes barchinone
salutatio: dilecto suo .P.o .A. de Ceruaria vicario Barchinone … salute et dilectionem
pream.: litteris et capitulis jnfrascriptis … capitulorum tenor taljs est
intr.: A2quests ordonamens dauall scrits an tractats e ordonats en .P. A. de Ceruera … sia feta la sua volentat axi con a ell placia
tit.: De examinatione aduocatorum
dispositio: P2rimerament ordonarem que tots los auocats sien examjnats … [ 146v] … les altres coses damunt dites sien tengudes e fermament obseruades
Note text escrit en català i llatí, al que segueixen, en llatí disposicions sobre els salaris dels notaris (ff. 146v-140v)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28