Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 854
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1612
Jaume II, Rei de Mallorca. Confirmació de privilegis
Language català
Date confirmat 1311
City, library, collection, & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, c.II.16 | Antic ç.II.16 | Antic II.G.18; V.I.7
Copied Barcelona [?]: 1351 - 1400
1501 - 1550 [?] (cartes transcrites en espais en blanc del manuscrit)
Location in witness ff. 187-201 (fol. moderna)
ff. cciij-ccxvij (fol. antiga)
Incipits & Explicits in witness pream.: [ 187] E2n nom de deu nostre senyor (…) Sapien tuyt que com nos
intitulatio: en jacme per la gracia de deu Rey de Arago … e comte de Barchinona
intr.: aguessem manat en la Ciutat de Barchinona cort general als Cathalans … [ 188] … del qual priuilegi o estatut del dit senyor Rey en jacme de bona memoria la tenor es aytal. N2ouerunt vnjuersi (…) [f. 189v] loco die et annno jnfrascriptis
dispositio: [ 198v] I2tem ordona de Consell approuament e consentiment de tots los damunt dits sobrel Capitol per nos fet en la general Cort de Barchinona Quj comença. Item per vicarij … [ 201] … juram per deu e per los sants .iiij. euangeljs ab les mans nostres corporalment tocats les damunt dites coses totes e sengles atendre e conplir
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28