Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 8360
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5461
Antoni Massot. Lo nom de Déu invocat
Language català
Date escrit 1502
City, library, collection, & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, Cat. 11
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull (segons Hillgarth part del ms. és copiat de la seva mà), 1591 - 1695
Location in witness f. 17r-v
Incipits & Explicits in witness acc.: [ 17] Jesus
rubr.: Sententia donade sobre lo pris en lahors del Jn luminat Egregi E gran Doctor Mestre Ramon Lull posat perlo discret Nanthoni maçot scriuent
text: Lo nom de Deu Jnvocat | Pare fill Sant Sperit | Quis hu en Trinitat … [ 17v] … Del qui content non sara | La part sua Volem sia | Dada la Verge Maria
colofó: frater Franciscus perera sacrae theologie proffessor et ad hoc altum Judicium assignatus et deputatus | Gaspar Calaff altre Conjutge
colofó: Dada lesta E publicade fonch La demunt dita sententia demanament dels \dits/ molt Reverends e honorables Jutges per mi Ramon Lull nothari Scriua dela present Causa diumenge a sinch de Juny any de de la natiuitat de nostre redemptor Mil Sinch cents y dos hora e lloch dessus assignats presents les dites parts e presents per testimonis los Reverends e magnifich [sic] mestre francesch Cassa mestre en sacra Theologia del orde de frares menors e Guillem de Puigdorfila donzell de Mallorca e molts altres
Poetic Stanza 7 x 4, 1 x 3
Record Status Created 2005-02-24
Updated 2012-01-28