Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 8358
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5440
Gaspar Calaf. En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara
Language català
Date escrit 1502 a quo
City, library, collection, & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, Cat. 11
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull (segons Hillgarth part del ms. és copiat de la seva mà), 1591 - 1695
Location in witness ff. 13v-14
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 13v] E apres diumenge a v de Juny any dela natiuitat de nostre Redemptor M.D. e dos hora de Vespres ala publicatio dela dita Sentencia assignade ans de procehir a publicatio de aquella fonch publicade per lo dit Mossen Gaspar Calaff altres dels dits Jutges la obra Seguent, en lahor y Veneracio del dit Jlluminat Doctor Mestre Ramon Lull
rubr.: Jesus
rubr.: Dues cobles sparses de compas major per exhordi e Jn vocatio fa Gaspar Calaff altre con Jutge per Jntro ductio dela present obra
text: [ 14] En larbre de cedre Tenint mos hulls hare … Perso ques despulla, y rest dels crims nua
Poetic Stanza 2 x 10
Record Status Created 2005-02-24
Updated 2012-01-28