Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 8088
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5561
Consolat de Mar. Ordinació sobre lo calcular e hoyr los comptes del dret del periatge
Language català
Date promulgat 1463-04-21
City, library, collection, & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 548 | Antic R.D. 9620
Copied Barcelona: Marc Antoni Villar de Munt, Cònsol [?] (f. 65v, segons alguns, es tractaria només de la còpia d'un manuscrit transcrit per aquest cònsol), 1533 - 1535 (Samaran et al.)
Location in witness ff. 10v-11
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 10v] Translat de vna Ordinatio feta en vn consell de vint celebrat per los honorables Consols A xxj de Abril del any dela Natiuitat denostre Señor MCCCCLxiij Sobre lo Calcular e hoyr los comptes detras dits Enlo qual consell foren preposats per los honorables consols tres caps.
pream.: E mes auant los dits honorables consols / e prohomens lo dit dia affegints / a iustants A vna ordinacio feta perlos honorables Consols E consell de xx. Axxj del mes de Abril del Any dela Natiuitat de nostre Sr. M CCCCLX La qual es del tenor seguent
dispositio: Ordenaran e statuhiran los dits consols e prohomes jnseratur etc. prout est retro (…) Vistes e considerades perlos dits consols e prohomens moltes dilacions donades en les dites Calculations … [ 11] … E semblantment sia obseruat en los comptes dels Clauaris quj fins aci resta acloure
Record Status Created 2004-08-29
Updated 2012-01-28