Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 8085
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5558
Consolat de Mar. Ordinacions per donar direcció a la col·lecta del dret de periatge
Language català
Date promulgat 1459-04-03
City, library, collection, & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 548 | Antic R.D. 9620
Copied Barcelona: Marc Antoni Villar de Munt, Cònsol [?] (f. 65v, segons alguns, es tractaria només de la còpia d'un manuscrit transcrit per aquest cònsol), 1533 - 1535 (Samaran et al.)
Location in witness ff. 4v-7v
Incipits & Explicits in witness pream.: [ 4v] En apres Dimarts / A iij Del mes de Abril del Any dela natiuitat de nostre Senyor Mil Quatrecents Cinquanta Nou. Los honorables mossen Johan demigauisa e luys de olibes mercader / Ciutedans de Barcelona / Consols enlo dit Any dela Mar dela dita Ciutat / ab los honorables mossen Johan baç / Bernat oliuer luys gilabert e Nicholau Viastrossa mercades [sic] prohomens perlos dits honorables Consols elets / en virtut dela potestat aells atribuyda … per donar directio / e conseruacio / Ala Collecta del dret del Periatge feran les Ordinacions del tenor seguent
rubr.: Los honorables Consols delamar / E quatre Prohomens mercaders per ell elets en virtut dela potestat per lo Consell de vint prohomens mercades dela ciutat de Barcelona /dells atribuyda A xxj del mes de febrer propassat e del Any present … [ 5] … E fer los pagaments e tanir Compte / de totes Rabudes e dates Per tant feran les Ordinacios seguents
dispositio: Primerament Ordenaran que deciauant los Collidors del dit dret del Periatge haian ha tenir dos libres segons ya tenan … [ 7v] … que si en les dites Ordinations aparian algunes coses / scures / o dubtoses / o dignes De interpretacio correctio / o smena ells / e lurs successors consols dela Mar / dela dita Ciutat E Consell de vint / Puxan aquelles declarar / Jnterpretar corregir / e smenar alur bona conaguda
Record Status Created 2004-08-29
Updated 2012-01-28