Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 8077
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5545
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de la casa del rei Martí fetes entre lo tresorer de casa sua ab lo batle general e entre los seus alguatzirs e homnes del ofici e ab los justícies e altres officials locals, etc.
Language català
Date promulgat 1410 ad quem
City, library, collection, & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 100 | Antic Mazarin, Ancien Fons 9990
Copied 1601 - 1661 ad quem
Location in witness ff. 217va-234vb [sic]
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 217va] Ordinacions e declaraçions fetes per Lo Senyor Rey don Marti entre lo Tresorer de casa sua ab lo Batle general e entre los seus Alguatzirs e homens del offici ab los iusticies e altres officials locals e iutges delegats, e entre Los scriuans de casa sua, e dels salaris a ells pertanyents
intitulatio: Nos en Marti per la gracia de Deu Rey Darago de Valencia … e de Cerdanya
pream.: Per leuar scandells e inconuenients entre los nostres officials … [ 217vb] … e altres per part dela ciutat de Valencia e nostre Prothonotari en Ramon Çescomes
tit.: Del Tresorer e Batle general
dispositio: E volents prouehir primerament a alguns debats que molt souint se segueixen … [ 234vb] … Manant a aquell que la present ordinacio continuas e mestes en scrit. La qual fon publicada per Lo dit scriua de racio lo desus dit any en Lo loch de St. Feliu de Lobregat a xxxi. dagost, e continuada en lo principi dela dita carta de racio
Note errada a la foliació
Record Status Created 2004-08-27
Updated 2012-01-28