Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 7999
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5461
Antoni Massot. Lo nom de Déu invocat
Language català
Date escrit 1502
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca,
Copied 1605 a quo
Incipits & Explicits in witness rubr.: Jesus
rubr.: Sentencia donada sobre lo pris en laors del Illuminat egregi e gran Doctor Mestre Ramon Lull, posat perlo discret nanthoni Massot scriuent
text: Lo nom de Deu invocat | Pare fil Sant Esperit | Qui es hu en Trinitat … Del qui content non será | La part sua volem sia | Data la verge Maria
nota: Fr. Franciscus Parera sacrae theologiae profesor et ad hoc alter judicum asignatus et deputatus. Gaspar Calaff altre conjutge
? NOTA: Data lesta e publicada fonch la demunt dita sentencia de manament dels molt reverends e honorables jutjes per mi Ramon Llull esvriva de la present causa diumente a zinc de juny añy de la nativitat de nostre Redemptor mil sinchcens y dos hora e lloch desus assignats presents les dites parts é presents pe testimonis los revenrends e magnifichs mestre Francesch Cassa mestre en sacra telogia del Orde de Frares Menores e Guillem de Puigdorfila donsell de Mallorca e molts altres
? NOTA: Quae omnia preadictum syndicum exhibita et designata postquan fureunt in paesenti processu transcripta fuerunt per me dictum Antonium Solivelles hujus causae scribam cum suis originalibus custoditis et reservatis
Poetic Stanza 7 x 4, 1 x 3
Record Status Created 2004-08-02
Updated 2012-01-28