Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 7997
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5440
Gaspar Calaf. En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara
Language català
Date escrit 1502 a quo
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca,
Copied 1605 a quo
Incipits & Explicits in witness rubr.: E apres diumenge a v de Juny añy dela Natiuitat de Nostre redemptor mil sinc cents e dos hora de vespres ala publicació de la dita sentencia asignada ans de procehir a promulgacio de aquella, fonch publicada per lo dit mocen Gaspar calaff altres del [sic] dits Jutjes la obra seguent en lahor e veneracio del dit Illuminat Doctor mestre Ramon Llull
rubr.: Jesus Dues cobles esparces de compas major per exordi e invocacio fa Gaspar Calaff altre Conjutge per introduccio dela present obra
text: En larbre de Cedre tenint mos ulls ara … Per ço ques despulla y rest dels crims nua
Poetic Stanza 2 x 10
Record Status Created 2004-08-02
Updated 2012-01-28