Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 7989
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5443
Antoni Massot. Llaors del reverd mestre Ramon Llull
Language català
Date escrit 1502 ad quem
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca,
Copied 1605 a quo
Incipits & Explicits in witness rubr.: Comensa le obra feta perlo dit Antoni Maçot scriuent en laors Del Reuerend Mestre Ramon Llull Per la qual no enten esser Guanyador
text: Los actes famosos qui dir los poria … Ab cruel martyri finis vostra vida
Poetic Stanza 10 x 8 (segons ed. Rosselló Lliteras)
Note en relació a l'edició de Pérez Martínez, la transcripció que Rosselló Lliteras fa d'aquest testimoni interpola després de la cinquena cobla una altra cobla sencera: “Dexas violaris - muller y riquezas | Peculis y rendes per lo amat vostre | Per ço lo diable - tomgues del tot postre | Puis Deu alargia - a vos ses boneses | Lo gan Puig de Randa - fonch lo academi | Ahon obtinguereu - infusa doctrina | Lo preceptor vostre - natura divina | Quant per ningun modo - nous pogue rependre”
Record Status Created 2004-08-02
Updated 2012-01-28