Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 7986
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5327
Col·lectiu. Trobes en llahor de Ramon Llull
Language català
Date escrit 1502 ad quem
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca,
Copied 1605 a quo
Location in witness ff. 211-222
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 211] Copia del proçes original de las boras fetes per diversos trobedors en laor de la vida doctrina e mort del egregi e gran monarca mestre Ramon Llull doctor illuminat en la insigne ciutat de Mallorques
rubr.: Certamen poeticum Majoricis factum in honorem Beati Raymundi Lulii martyris anno 1502
rubr.: Diumenge a xv de maig añy de nostro Señor Deu Jesu Christ festa gloriosa de CIncogema mdii dich 1502
rubr.: Ditor a la honra primer en horde. Antoni Maçot. | Ditor al premi. Janot Manorcha. Jordi Aber notari. Gaspar Veri
rubr.: Libell posat per Antoni Maçot scriuent drasat als trobadors e la present Ciutat de Mallorques e de qualsevol altre part sots a dos del mes de abril añy mdii
rubr.: Antoni Maçot scriuent deuot de aquell tant famosissim compatriota e illuminat doctor mestre Ramon Lull per reduir a memoria la vida doctrina e mort per actes solemnes ecercida posa lo present cartell
text: La raso \na/t fama del compatriota | Ramon Lull egregi veig que es passa muda … Del qui content no sera | La part sua volem sia | Dat a la Verge Maria
nota: Fr. Franciscus Parera sacrae theologiae profesor et ad hoc alter judicum asignatus et deputatus. Gaspar Calaff altre conjutge
? NOTA: Data lesta e publicada fonch la demunt dita sentencia de manament dels molt reverends e honorables jutjes per mi Ramon Llull esvriva de la present causa diumente a zinc de juny añy de la nativitat de nostre Redemptor mil sinchcens y dos hora e lloch desus assignats presents les dites parts é presents pe testimonis los revenrends e magnifichs mestre Francesch Cassa mestre en sacra telogia del Orde de Frares Menores e Guillem de Puigdorfila donsell de Mallorca e molts altres
? NOTA: Quae omnia preadictum syndicum exhibita et designata postquan fureunt in paesenti processu transcripta fuerunt per me dictum Antonium Solivelles hujus causae scribam cum suis originalibus custoditis et reservatis
Record Status Created 2004-08-02
Updated 2012-01-28