Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 7906
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5440
Gaspar Calaf. En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara
Language català
Date escrit 1502 a quo
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Severa, 99-V1-6 | Antic 79-III-32 | Antic 98-B-32
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)
Location in witness f. 85r-v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 85] E apres diumenge a v de Juny any de la natiuitat de nostre Redemptor M.D. e dos hora de Vespres ala publicatio dela dita sententia assignada ans de procehir a promulgatio de aquella fonch publicade per lo dit Mossen Gaspar Calaff altres dels dits Jutges la obra seguent en Lahor e Veneratio del dit Jlluminat Doctor mestre Ramon Lull
rubr.: [ 85v] Jesus
rubr.: Dues cobles sparses de compas major per exhordi e Jn Vocatio fa Gaspar Calaff altre Con Jutge Per Jntro ductio dela present obra
text: En larbre decedre tenint mos hulls ara … Per so ques despulla, y rest dels crims nua
Poetic Stanza 2 x 10
Record Status Created 2004-06-03
Updated 2012-01-28