Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 7890
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5461
Antoni Massot. Lo nom de Déu invocat
Language català
Date escrit 1502
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Ms. Cort, 6
Copied 1701 - 1800 (catàleg)
Location in witness ff. [14]v-[15]v (Mahiques)
ff. 75r-v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 75] Sentencia donada sobre lo pris en lahors del Illuminat egregi e gran Doctor Mestre Ramon Lull, posat perlo discret Nanthoni Maçot scriuent
text: Lo nom de Deu invocat | Pare fil Sant Esperit | Quis hu en Trinitat … [ 75v] … Del qui content non será | La part sua volem sia | la de la verge Maria
colofó: frater Franciscus Pererera [sic] sacrae Theologiae Professor et ad hoc altum Judicium assignatus et deputatus | Gaspar Calaff altre Conjutge
colofó: Dada lesta, é publicada fonch La demunt dita sentencia de Manament dels dits Molt Reverends e honorables Jutges per mi Ramon Lull nothari Scriua dela present Causa, diumenge a 5 de mil sinch cents y dos, hora y lloch desus assingats presents les dites parts, é presents per testimonis los Reverends é magnifich [sic] Mestre Francesch Cassa Mestre en sacra theologia del Orde de frares Menors é Guillem de Puigdorfila Donzell de Mallorque, é molts altres
Poetic Stanza 7 x 4, 1 x 3
Record Status Created 2004-06-03
Updated 2012-01-28