Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 7888
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5440
Gaspar Calaf. En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara
Language català
Date escrit 1502 a quo
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Ms. Cort, 6
Copied 1701 - 1800 (catàleg)
Location in witness f. [12]r-v (Mahiques)
f. 73r-v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 73] E apres diumenge á 5 de Juny any dela Natiuitat de Nostre redemptor 1502 hora de Vespres a la publicació de dita sententia assignada ans de procehir a publicacio de aquella, fonch publicada [f. 73v] per lo dit Mossen Gaspar Calaff altres del [sic] dits Jutges la obra seguent en lahor, y veneracio del dit Illuminat Doctor Mestre Ramon lull
rubr.: [ 73v] Dues cobles sparses de Compas Mayor per exordi Jnvocacio fa Gaspar Calaff altre Conjutge per introduccio dela present obra
text: En larbre de Cedre tenint mos vlls ara … Perso ques despulla, y rest dels crims nua
Poetic Stanza 2 x 10
Record Status Created 2004-06-03
Updated 2012-01-28