Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 7872
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5461
Antoni Massot. Lo nom de Déu invocat
Language català
Date escrit 1502
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Lul·lisme 11
Copied 1502-03-15 (portada)
Location in witness f. 19v
Incipits & Explicits in witness acc.: [ 19v] Jesus
rubr.: Sentencia donade sobre lo pris en lahors del jnluminat egregi e gran doctor mestre Ramon lull posat per lo discret nantonj masot scriuent
text: [ 19va] Lo nom de deu jnuocat | pare fill sant sperit | Qui es hu en trinitat … [ 19vb] … Del qui content non sara | La part sua volem sia | Dadala verga maria
colofó: [ 19v] ffrater francciscus perera sacre theologie professor et ad hoc altus judicum assignatuus et deputatus | guaspar calaff altre conjutge
colofó: Dada lesta e publicada fonch la demunt dita sentencia de manament dels dits molt Reuerend [sic] e honorables jutges per mj Ramon lull nothari e scriua dela present causa diumenge a cinch de Juny any dela natiuitat de nostre redemptor Mil sinch cents dos hora e loch dels assignats presents les dites pats e presents per testimonjs los Reuerend e magnifich mestre francesch cassa mestre en sacra theologia del orde de frares menors e Guillem de puigdorfila donzell de Mallorca e molts altres
Poetic Stanza 7 x 4, 1 x 3
Record Status Created 2004-06-02
Updated 2011-08-29