Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 7863
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5440
Gaspar Calaf. En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara
Language català
Date escrit 1502 a quo
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Lul·lisme 11
Copied 1502-03-15 (portada)
Location in witness f. 16r-v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 16] mossen Gaspar calaff conjutge en laor primer en orde diumenge a v de juny MD y dos hora dela p. [?] dela joya
rubr.: E apres diumenge a v de juny any dela natiuitat de nostre redemptor Mil D / e dos hora de vespres ala publicacio dela dita sentencia assignada ans de procehir a promulgacio de aquella fonch publicada per mossen Gaspar calaff altres dels dits jutges la obra seguent en laor e veneracio del dit illumjnat doctor mestre Ramon lull
rubr.: [ 16v] Jesus
rubr.: Duas cobles sparses de compas major per exordi e jnuocasio fa guaspar calaff altre dels conjutges per jntroduchcio de la present obra
text: En larbre de cedre // tenjnt mos ulls are … Perso ques despulla // y rest dels crims nua
Poetic Form cobles esparses
Poetic Stanza 2 x 10
Record Status Created 2004-06-02
Updated 2012-01-28