Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 7819
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3186
Pere Miquel Carbonell i de Soler. Homens inics e plens de males fades
Language català
Date escrit 1517 ad quem
City, library, collection, & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Memorial, 55B | Antic Estància 12, calaix 67
Copied Barcelona [?]: Pere Miquel Carbonell i de Soler (la major part del volum), 1511 - 1529
Location in witness f. xxiiij
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ xxiiij] Cobles ab tornada / contra aquells que inicament / e per enueia han procurat sia feta en les Corts de Montso la Constitucio qua contra Lo Archiuer Real
text: Homens inichs // e plens de males fades … Tots temps donant // a mi bona ventura
Poetic Stanza 3 x 4
Note les cobles primera i darrera es corresponen amb els quatre primers i els quatre darrers versos de les edicions de Bofarrull; la cobla central d'aquest testimoni és la que segueix: “Per quel tatxar / es cosa que molt cura | Los damanants / nou volen approuar | E donen mes / dient no per cercar | mas per bon grat / no curant descriptura. El mateix Pere Miquel Carbonell copia la composició i hi afegeix notes marginals; les cobles estan transcrites a dues columnes i la tornada centrada
Record Status Created 2004-05-21
Updated 2012-01-28