Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 7770
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4834
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó)
Language català
Date celebració 1510
City, library, collection, & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 217
Copied 1451 [?] - 1500 [?]
Location in witness ff. 49-75 (fol. mod.)
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 49] La offerta \feta/ per los Tres braços Ecclesiastich Militar E de les Ciutats e viles Reals del Regne de Valencia a vint del mes de Juliol any Mil Cinch cents he deu ala Magestat del Rey don fferrando nostre Rey e senyor enles corts que sa Magestat celebra en la vila de Monço als incoles del dit Regne principiades a quatre de Maig dit any ab los actes de corts fets enla dita cort
text: L10A vrgentissima necessitat de conseruar lo exercit e gent de armes en la conquesta de affrica … [ 75] … quen reste lo comptador dela dita vila en sa libertat de subdelegar lo que volrra enla Ciutat de valencia
Record Status Created 2004-04-28
Updated 2004-06-20