Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 7510
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author Michael R. McVaugh
Title Academic Medicine and the Vernacularization of Medieval Surgery: the Case of Bernat de Berriac
Source El saber i les lleng#ues vernacles a l’època de Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització
Source associated persons Anna Alberni (Ed.)
Lola Badia (Ed.)
Lluís Cifuentes (Ed.)
Alexander Fidora (Ed.)
Place / Publisher Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Date / Location 2012: pp. 257-81
Held by Barcelona: Biblioteca de treball 804 Sab
Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva) 804 Sab
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2133 MS: Graz: Universitätsbibliothek, Ms. 342. Ciutat de Mallorca:, 1310. Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia, Tractat de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem.
Source of Data for Persons bioid 1617 Bernat de Berriac, metge (1270 ca. - 1348)
Record Status Created 2018-11-28
Updated