Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 7507
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author David Barnett
Title A Fifteenth-Century Collection of Miracles of the Virgin from Barcelona Cathedral Archive: Questions of Readership
Source El saber i les lleng#ues vernacles a l’època de Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització
Source associated persons Anna Alberni (Ed.)
Lola Badia (Ed.)
Lluís Cifuentes (Ed.)
Alexander Fidora (Ed.)
Place / Publisher Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Date / Location 2012: pp. 111-21
Held by Barcelona: Biblioteca de treball 804 Sab
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) 804 Sab
Source of Data for Works texid 1220 Desconegut, Miracles de la Verge, compilat 1301 - 1439
Source of Data for Persons bioid 2796 Julià Roure, notari
Record Status Created 2018-11-27
Updated 2018-11-28