Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 7437
Format base de dades. ref. sec.. world wide web
Title Base de dades Ramon Llull = Llull DB
Associated persons Anthony Bonner (Dir.)
Lola Badia (Comp.)
Albert Soler (Comp.)
Place / Publisher Barcelona: Centre de Documentació Ramon Llull
Date / Location 2018:
Internet http://orbita.bib.ub.edu/llull/index.asp
Source of Data for Works texid 10604 Anna Maria del Santíssim Sagrament, Exposició del llibre d'Amic e Amat, escrit 1677 - 1700
texid 2127 Antoni Canals, Exposició de l'art memorativa
texid 5451 Antoni Massot, Exhortació a la immaculada verge Maria, escrit 1502 ad quem
texid 5366 Antoni Massot, La ressonant fama del compatriota, escrit 1502 ad quem
texid 5443 Antoni Massot, Llaors del reverd mestre Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
texid 11435 Bernat Garí, Comentari a l'art memorativa, escrit 1338
texid 2820 Desconegut, A la verges Maria tuit la lausem homilment, escrit 1390 [?] ad quem
texid 2235 Desconegut, Art abreujada de confessió, escrit 1317 a quo - 1400 [?]
texid 1641 Desconegut, Art de confessió, escrit 1336
texid 1640 Desconegut, Art intel·lectiva, traduït 1440 ca. - 1455 ca.
texid 1708 Desconegut, Cascuna sciència ha sos propis vocables, compilat 1351 - 1450
texid 2642 Desconegut, Consectari de quatre virtuts, escrit 1401 - 1500
texid 11398 Desconegut, De magnitudine et parvitate hominis, escrit 1337 [?] - 1339 [?]
texid 2236 Desconegut, Doctrina dels infants, escrit 1317 [?] - 1338 [?]
texid 11447 Desconegut, Doctrina intel·lectual sobre la matèria e sa operació e forma, compilat 1512 - 1516 [?]
texid 11436 Desconegut, Exposició d'amic e amat, escrit 1335
texid 2760 Desconegut, Fragment sobre bondat, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 5588 Desconegut, Glosa Cantilenae Raymundi
texid 1675 Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?]
texid 1670 Desconegut, Liber de modo applicandi novam locigam ad scientiam juris et medicinae (tr. Desconegut), traduït 1303 a quo - 1400
texid 2132 Desconegut, Liber de secretis naturae seu de quinta essentia
texid 1647 Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331
texid 1691 Desconegut, Llibre de definicions, escrit 1275 - 1281
texid 1644 Desconegut, Llibre de l'art de confessió, escrit 1317-08
texid 2819 Desconegut, Molt fon exaltada aquesta nit de Nadal, escrit 1390 [?] ad quem
texid 2237 Desconegut, Resum del dictat dels infants, escrit 1317 [?] - 1338 [?]
texid 11444 Desconegut, Senys espirituals i virtuts teologals, escrit 1401 - 1500
texid 2761 Desconegut, Sobre regla de possibilitat, escrit 1294-06
texid 2759 Desconegut, Tractat sobre la concepció, escrit 1415
texid 5160 Desconegut… Spill de la vida religiosa, escrit 1515 a quo
texid 5449 Gaspar de Verí i Desbac, Levau forçes mies e celebrau festa, escrit 1502 ad quem
texid 5446 Gaspar de Verí i Desbac, Meditant jo del gran Ramon scriure, escrit 1502 ad quem
texid 5448 Gaspar de Verí i Desbac, No prengau a vici si ara m'apella, escrit 1502 ad quem
texid 5450 Gaspar de Verí i Desbac, Nöm basta l'ingeni, decauen les forces, escrit 1502 ad quem
texid 1713 Jaume Mas, Notes sobre el Testament del Pseudo-Llull, escrit 1501 - 1525 ca.
texid 5445 Joan Odó de Menorca, Jesús, Déu e home, o Ramon Lull nostre, escrit 1502 ad quem
texid 5444 Joan Odó de Menorca, Obtesa licentia del reverent pare, escrit 1502 ad quem
texid 11449 Pseudo-Ramon Llull, Alphabeta varia
texid 2076 Pseudo-Ramon Llull, Alphabeta varia
texid 2131 Pseudo-Ramon Llull, Amphorismi (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525 ca.
texid 1786 Pseudo-Ramon Llull, Aphorismi
texid 11450 Pseudo-Ramon Llull, Ars conversionis Mercurii et Saturni in aurum et conservationis humani corporis
texid 2527 Pseudo-Ramon Llull, Cantilena
texid 1646 Pseudo-Ramon Llull, Cantilena, escrit 1250 - 1350
texid 2133 Pseudo-Ramon Llull, Compendium animae transmutationis metallorum
texid 5589 Pseudo-Ramon Llull, Liber de confessione, escrit 1317-08
texid 11452 Pseudo-Ramon Llull, Liber lapidarii
texid 2136 Pseudo-Ramon Llull, Taula en pla de les significacions de les lletres de l'arbre e de les figures posades en aquesta art transmutatòria
texid 1648 Pseudo-Ramon Llull, Testament (tr. Lambert), traduït 1332 a quo
texid 2152 Pseudo-Ramon Llull, Testament alquímic (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525
texid 2138 Pseudo-Ramon Llull, Testamentum
texid 5587 Pseudo-Ramon Llull… Introductorium magnae Artis generalis seu Liber de universalibus, escrit 1306-03
texid 2490 Ramon Llull, A vós, dona verge santa Maria, escrit 1284 ca.
texid 2538 Ramon Llull, Ador-te vera carn, escrit 1276 - 1283
texid 1649 Ramon Llull, Aplicació de l'Art general, escrit 1301
texid 1650 Ramon Llull, Arbre de ciència, escrit 1295-09-29 - 1296-04-01
texid 1651 Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10
texid 1652 Ramon Llull, Arbre de filosofia desiderat, escrit 1289 - 1290
texid 2488 Ramon Llull, Arbre exemplifical, escrit 1295-09-29 - 1296-04-01
texid 10984 Ramon Llull, Ars compendiosa Dei, escrit 1308-05
texid 2037 Ramon Llull, Ars compendiosa inveniendi veritatem, escrit 1274 ca.
texid 11443 Ramon Llull, Ars consilii (tr. Ramon Llull), escrit 1315-07
texid 1658 Ramon Llull, Ars demonstrativa (tr. Desconegut), escrit 1283 ca.
texid 1653 Ramon Llull, Art abreujada de predicació, escrit 1313-02 a quo
texid 1654 Ramon Llull, Art amativa, escrit 1289 - 1290
texid 1655 Ramon Llull, Art breu (tr. Desconegut), escrit 1308-01
texid 1656 Ramon Llull, Art de contemplació, escrit 1271 - 1274
texid 1657 Ramon Llull, Art de fer i soldre qüestions, escrit 1294 - 1295
texid 11448 Ramon Llull, Brevis practica tabulae generalis seu Ars compendiosa, escrit 1299-01
texid 1661 Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
texid 1662 Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285
texid 1710 Ramon Llull, Coment del dictat, escrit 1299
texid 1663 Ramon Llull, Començaments de filosofia (tr. Desconegut), escrit 1299 - 1300
texid 1664 Ramon Llull, Començaments de medicina, escrit 1274 - 1278
texid 3716 Ramon Llull, D'oració, escrit 1300-07
texid 1668 Ramon Llull, Dictat de Ramon, escrit 1299
texid 11377 Ramon Llull, Dictat de Trinitat, escrit 1300-07
texid 1669 Ramon Llull, Disputació dels cinc savis, escrit 1294-11
texid 1671 Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?]
texid 1672 Ramon Llull, Flors d'amors i flors d'intel·ligència, escrit 1294
texid 1673 Ramon Llull, Hores de nostra dona santa Maria en rims, escrit 1276 - 1285
texid 4891 Ramon Llull, Lectura super figuras Artis demonstrativae, escrit 1285 - 1287 [?]
texid 4892 Ramon Llull, Liber chaos, escrit 1275 - 1281
texid 1674 Ramon Llull, Liber de accidente et substantia, escrit 1313-10
texid 1676 Ramon Llull, Liber de ciuitate mundi, escrit 1314-05
texid 2787 Ramon Llull, Liber de convenientia fidei et intellectus in objecto, escrit 1309-03
texid 11379 Ramon Llull, Liber de demonstratione per aequiparantiam, escrit 1305-03
texid 5590 Ramon Llull, Liber de homine, escrit 1300-11
texid 11378 Ramon Llull, Liber de intellectu, escrit 1304-01
texid 11434 Ramon Llull, Liber de memoria, escrit 1304-02
texid 11441 Ramon Llull, Liber de quinque principiis (tr. Guillem Mestre, Prevere Ciutat de Mallorca), traduït 1316
texid 11380 Ramon Llull, Liber de regionibus sanitatis et infirmitatis, escrit 1303-12
texid 11442 Ramon Llull, Liber de secretis sacratissimae Trinitatis et Incarnationis (tr. Ramon Llull…), traduït 1312-09
texid 1076 Ramon Llull, Liber propositionum secundum Artem Demonstrativam compilatus, escrit 1283 - 1287 [?]
texid 2050 Ramon Llull, Liber proverbiorum, escrit 1296 [?]
texid 11381 Ramon Llull, Liber qui continet confessionem, escrit 1312-09
texid 1677 Ramon Llull, Llibre d'Amic i Amat, escrit 1276
texid 2495 Ramon Llull, Llibre d'Ave Maria, escrit 1276 - 1283
texid 1679 Ramon Llull, Llibre d'home, escrit 1300-11
texid 1680 Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283
texid 1678 Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?]
texid 1693 Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12
texid 1684 Ramon Llull, Llibre de coneixença de Déu, escrit 1300-10
texid 1685 Ramon Llull, Llibre de consolació d'ermità, escrit 1313-05
texid 1687 Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273
texid 1692 Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
texid 1683 Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281
texid 1694 Ramon Llull, Llibre de l'és de Déu, escrit 1300-09
texid 1695 Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289
texid 1696 Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?]
texid 1697 Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06
texid 1698 Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290
texid 1699 Ramon Llull, Llibre de virtuts i de pecats, escrit 1313-01
texid 1700 Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, escrit 1273 - 1275 [?]
texid 1659 Ramon Llull, Llibre dels articles de la fe, escrit 1296-06-23
texid 1701 Ramon Llull, Llibre dels àngels, escrit 1273 - 1275
texid 1702 Ramon Llull, Llibre què deu hom creure de Déu, escrit 1302-01
texid 1704 Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295
texid 1705 Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282
texid 1717 Ramon Llull, Lo sisèn seny, lo qual apelam affatus, escrit 1294-04-17
texid 1706 Ramon Llull, Lògica del Gatzell (tr. Desconegut), escrit 1265 - 1271-02
texid 1707 Ramon Llull, Lògica nova, escrit 1303-05
texid 1665 Ramon Llull, Medicina de pecat, escrit 1300
texid 1681 Ramon Llull, Oracions de Ramon, escrit 1299
texid 1682 Ramon Llull, Oracions e contemplacions de l'enteniment, escrit 1273 - 1275
texid 5442 Ramon Llull, Per poder ben judicar, escrit 1502
texid 1714 Ramon Llull, Petició al papa Celestí V per a la conversió dels infidels, escrit 1294
texid 1715 Ramon Llull, Plant de Nostra Dona santa Maria, escrit 1275 ca.
texid 1716 Ramon Llull, Proverbis de Ramon, escrit 1296 [?]
texid 1711 Ramon Llull, Proverbis de la Retòrica nova, escrit 1301 [?]
texid 2644 Ramon Llull, Proverbis fas d'ensenyament, escrit 1275 - 1282
texid 2465 Ramon Llull, Quaestiones per Artem demonstrativam seu inventiam solubiles, escrit 1289
texid 2049 Ramon Llull, Regulae introductoriae in practicam Artis demonstrativae, escrit 1275 - 1281
texid 11255 Ramon Llull, Retòrica nova, traduït 1303 a quo
texid 1660 Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283
texid 2491 Ramon Llull, Sènyer ver Déus, rei gloriós, escrit 1284 ca.
texid 2489 Ramon Llull, Sényer Déus, qui est un, escrit 1276 - 1283
texid 1718 Ramon Llull, Taula de les paraules de llatí, escrit 1289 - 1290
texid 1719 Ramon Llull, Taula general, escrit 1293-09 - 1294-01
texid 1720 Ramon Llull, Tractat d'astronomia (tr. Desconegut), escrit 1297-10
texid 11301 Ramon Llull, Tractatus compendiosus de articulis fidei catholicae (tr. Ramon Llull), traduït 1300-07
texid 1721 Ramon Llull, Vida coetània (tr. Desconegut), escrit 1311-08 - 1311-09
texid 1703 Ramon Llull… Llibre contra Anticrist, escrit 1274 - 1276 [?]
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 5153 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana (Col·legi), F-206. 1701 - 1800. Ramon Llull, Llibre d'Amic i Amat, escrit 1276.
manid 2242 MS: Milano: Ambrosiana, N 185 Sup. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 5112 MS: Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya, ANC1-75. Reg. 4236. 1401 - 1450. Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290.
Source of Data for Persons bioid 6494 Bernat Garí, clergue secular
bioid 6504 Guillem Mestre, Prevere Ciutat de Mallorca
bioid 1632 Lambert (Floruit London 1443)
Record Status Created 2018-04-10
Updated 2018-05-09