Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 7432
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Lluís Cifuentes i Comamala
Title Els sabers útils al món rural català medieval: agricultura, menescalia, medicina i conservació dels aliments
Source Études Roussillonnaises. Revue d'Histoire et d'Archéologie Méditerranéennes = Savoirs des campagnes. Catalogne, Languedoc, Provence XIIe-XVIIIe siècles
Date / Location XXVI 2013-14: 33-50
Held by Barcelona: Biblioteca de treball BITECA 19-15
Source of Data for Works texid 3610 Avenzoar, Tractat de les viandes (tr. Desconegut), traduït 1363 [?] - 1400 [?]
texid 1312 Desconegut, De agricultura Paladi, compilat 1301 [?] - 1375 [?]
texid 2332 Desconegut, Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres, escrit 1301 - 1495
texid 11432 Desconegut, Llibre d'agricultura segons Paladi, compilat 1301 [?] - 1500 [?]
texid 3089 Desconegut, Memòria de les maneres de les llaurons, de plantar i de sembrar i de pensar que hom deu fer a tota hortalissa, compilat 1475 ca.
texid 11433 Desconegut, The text's title is unavailable., compilat 1475 ca.
texid 1007 Gottfried von Franken, Tractat de plantar i empeltar arbres i de conservar el vi (tr. Desconegut), traduït 1360 - 1385
texid 2333 Ibn Wafid, Compendi d'agricultura (tr. Desconegut), traduït 1370 ca.
texid 1795 Rutilius Taurus Aemilianus Palladius, Llibre d'agricultura (tr. Ferrer Sayol, Ciutadà Barcelona), traduït 1380 - 1385-07
texid 11235 Rutilius Taurus Aemilianus Palladius, Tractat d’agricultura (tr. Desconegut), traduït 1385 ante quem
Record Status Created 2018-03-22
Updated 2018-04-03