Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 7410
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2948
Confraria de la Mare de Déu del Roser. Butlla o confraria del saltiri apelat Rosari
Language català
Date escrit 1400 - 1535 ad quem (ed.)
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 6-VI-39
Imprint València: 1546
Location in witness ff. 32
Incipits & Explicits in witness tit.: [ [a j]] Trellat sumariament fet dela bula / o Confraria del Psaltiri / o Roser : e cobles a lahor e gloria dela sacratissima e intemerada verge Maria del Roser
tema: [ [a j]v] Tota pulchra es amica mea et macula non est in te
intr.: [ a ij] Aci es contenguda sumariament la manera e forma de institucio del Psaltiri appellat Rosari dela sacratissima verge Maria : y es lo seguent
text: E4N lo temps que la sacratissima verge Maria viuia en aquesta mortal vida apres que Jesuchrist redemptor nostre se fon pujat al cel e hac trames lo sant sperit als seus apostols e dexebles … [ [b vij]] … absolutus ante tribunal domini nostri Jesu christi a culpa et pena: habeas vitam eternam. Finis Rosari seu Psalterij virgius [sic] Marie
colofó: [ [d viij]v] Estampat en Valencia A .xviij. de Març. Any .M.D.xlvj. ab Priuilegi dels senyors Jurats que ningu lo puga estampar dins temps de sis anys
References (Most recent first) Aguiló (1873-1900), Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI. Recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster
Note al verso del primer foli, al peu del gravat que representa la Mare de Déu amb l'Infant, sobre la llegenda “Tota pulchra es amica mea et macula non est in te”. Als ff. [b vjv-b vijv]: “Seguexse la confessio e gracia: la gual ha otorgat lo sant pare innocent papa .viij. a tots los confrares e confraresses dela sancta confraria del Psaltiri / o Roser dela verge Maria aduocada dels pecadors. Sanctissimus in christo pater (…) et habeas vitam eternam. Finis rosari seu psalterij virgius [sic] Marie” amb la rúbrica en català i el text en llatí
Record Status Created 2003-12-03
Updated 2012-01-28